CargoMatic_NL.indd

VEILIGHEID De stationaire CargoMatic transportsystemen zijn standaard voorzien van een veiligheids PLC en de daarbij behorende veiligheidssensoren. Dit maakt de CargoMatic transportsysteem tot het veiligste automatische laad- en lossysteem dat op de markt verkrijgbaar is. Frequentieregelaar met "STO" (Safe Torque Off). Veiligheidsfotocellen op kritieke posities. Veiligheidssensor op het positioneringframe om te detecteren of de oplegger zich in de juiste positie bevindt. Noodschakelaar (koord) over de gehele lengte van het stationaire CargoMatic transportsysteem.

17

Made with FlippingBook Ebook Creator