Folder_Transparant_2021

Animerende publicatie

Ambulante begeleiding Gezinnen met kinderen/ jongeren tot 18 jaar

Ondersteuning wanneer dat nodig is

Transparant is onderdeel van Stichting De Passerel

Informatie & Advies consulenten@de-passerel.nl De Passerel Jean Monnetpark 4, 7336 BC Apeldoorn Postbus 40018, 7300 AX Apeldoorn

Iedereen hoort erbij! Wij ondersteunen mensen met een beperking, van jong tot oud, om hun eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken. Samen met onze cliënten, hun familie en iedereen die voor hen belangrijk is. De Passerel werkt regionaal, we kennen de mensen en weten er de weg. Onze locaties staan midden in de wijk in een voor cliënten vertrouwde omgeving. Onze medewerkers zijn vakmensen die werken met lef en energie. Dit doen wij op onze eigen wijze en daar zijn we trots op. Ons uitgangspunt: er is altijd een mogelijkheid tot ontwikkeling

055 368 38 38

www.de-passerel.nl

Vroeghulp voor jonge kinderen

Gespecialiseerde opvang voor kinderen

Wonen en ambulant

(Arbeidsmatige) dagbesteding

Leren en vrije tijd

Van harte welkom! Pinksterbloem 25 7322 GS Apeldoorn 055 356 17 85

Van harte welkom! Pinksterbloem 25 7322 GS Apeldoorn 055 356 17 85

Samen komen we verder Het gedrag van jouw kind heeft vaak invloed op jullie gezin. Heb je als ouder veel vragen over dit gedrag of de ontwikkeling van jouw kind? Heb je behoefte aan begeleiding, iemand met ervaring bij wie je terecht kunt met je vragen en die met je mee- denkt? Dan biedt Transparant hulp. Samen kijken we wat jouw kind en jullie gezin nodig heeft. Samenwerking Welke ondersteuning we bieden, hangt af van de hulpvraag van jouw kind en gezin. Hier stemmen we onze begeleiding op af. Er is veel

Alle kennis in huis We werken nauw samen met onze collega’s van Vroeghulpcentrum Doggersbank. Onze gedragskundigen kijken mee en kunnen waar nodig een diagnose stellen. Onze logopedist en fysiotherapeut geven desge- vraagd gericht advies. Binnen De Passerel bieden wij ook verschillende vormen van logeeropvang en (verlengde) dagbesteding.

mogelijk. Onze begeleiders denken mee, geven praktisch advies en kijken naar mogelijkheden tot ontwikkeling. Er zijn situaties waarbij samenwerking onze begeleiding versterkt, bijvoorbeeld met medisch specialisten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Wijkteam. We begeleiden ook buiten het gezin We begeleiden kinderen ook buiten het gezin; op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen en bij vrije tijdsbesteding. We kijken in iede- re situatie waar en wanneer de begeleiding het meest passend is. Naast meedenken en adviseren, helpen we met praktische zaken. We kunnen mee naar de huisarts of helpen met het invullen van formulieren.

“Heb je als ouder behoefte aan ondersteuning?”

Deze folder is gedrukt op milieuvriendelijk papier

Made with FlippingBook - Online catalogs